Vår flinke styreleder Tobias Skylstad Kvernebo har av personlige årsaker vært nødt til å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning.

Styret har gjort et vedtak på å konstituere nestleder Sigrid Engen til styreleder ut perioden til neste årsmøte der ny leder bli bli valgt

Trine Brimsøe går fra å være første vara til å bli et fast medlem i samme periode

G-1TKM2LTHJ9