Klubbene

Følgende klubber er medlemmer i Norges Shotokanforbund:

Stavanger Karateklubb  www.stavangerkarateklubb.no
Tiger Karateklubb www.tigerkarate.no
Vestby Karateklubb www.vestbykarate.no
Fredrikstad Shotokan Karateklubb www.shotokankarate.no
Moss Karateklubb www.moss-karateklubb.net
Sunndal Karateklubb
Nippon Karateklubb www.nippon-karate.com
Hå Karateklubb www.haa-karateklubb.com/
 Kristiansund Shotokan karateklubb  www.kristiansundshotokan.com/
 Hedalen Karateklubb
Kongsberg Shotokan Karateklubb www.kongsbergkarate.no/