Klubbene

Følgende klubber er medlemmer i Norges Shotokanforbund:

Stavanger karateklubb

www.stavangerkarateklubb.no

Tiger karateklubb

www.tigerkarate.no

Vestby Karateklubb

www.vestbykarate.no

Fredrikstad Shotokan Karateklubb

Klubbens side på Facebook

Sunndal Karateklubb

Nippon Karateklubb

www.nippon-karate.com

Hå Karateklubb

www.haa-karateklubb.com/

Kristiansund Shotokan karateklubb

Klubbens Facebookside

Hedalen karateklubb

Kongsberg Shotokan karateklubb

www.kongsbergkarate.no