Dan Gradering

Logo for Norges Shotokanforbund
To karateutøvere i kamp

NSF Teknisk komité graderingsdokument 2023

 

Graderingsbestemmelser:

NSF utarbeidet første gang graderingsbestemmelser i 1979. Graderingsbestemmelsen som følger tar utgangspunkt i gjeldende graderingsbestemmelser fra NSF graderingsdokument 2002, revidert 2010. Graderingsbestemmelser ble inntatt som paragraf 18 i NSF vedtekter i 2022,  revidert i 2023 og inntatt som eget dokument.

Generelt

Graderingsbestemmelsene i NSF sørger for å opprettholde standarden på utøverne i NSF sine medlemsklubber, samt støtte instruktørene i hver enkelt klubb til å planlegge god treningsprogresjon for sine medlemmer. NSF sine medlemsklubber har stor kompetanse og egenart, og flere klubber har valgt å utvide disse bestemmelsene for sine medlemmer. Bestemmelsene kan således tolkes som minimumskrav. Unntak til disse bestemmelsene kan gjøres av vedtak i TK.

Graderingsrett til Kyugrader

For å oppnå graderingsrett til å gradere kyu i NSF, må instruktør inneha godkjent dangradering ihht. disse bestemmelsene, inkludert krav til treningssamlinger. Følgende krav til grad gjelder:

 •  1.dan i 12. mndr. – rett til å gradere til og med 5.kyu
 •  2.dan i 12. mndr. – rett til å gradere til og med 2.kyu
 •  3.dan i 12 mndr. – rett til å gradere til og med 1.kyu

For å opprettholde sin graderingsrett må instruktører delta på treninger tillsvarende en treningsamling i året med instruktør fra en av de godkjente organisasjonene definert i disse bestemmelsene.

Retningslinjer for Kyu grader

 1. Gradering til kyu grader skjer i klubbene, det graderes ikke til kyu grader på NSF samlinger.
 2. Gradering skal skje 2 ganger i året, fortrinnsvis desember og juni.
 3. Graderingskomite skal bestå av instruktører med graderingsrett iht NSF’s regelverk. Dersom klubben ikke har tilstrekkelig høy grad for å gradere kyu kan man søke TK om dispensasjon, alternativt invitere en instruktør fra en annen klubb til å sitte i graderingspanelet.
 4. Pensum godkjent av TK skal benyttes som minimum.
 5. NIF’s regler om barneindrett skal følges. Barnebelter benyttes for barn til og med 12 år.
 6. Minimumstiden er et halvt år mellom hver grad.
 7. Det oppfordres til å unngå dobbeltgraderinger, unntak kan gjøres i spesielle tilfeller.
 8. Beltefargene i NSF er hvitt, gult, orange, grønt, blå1, blå2 (lilla), brunt1, brunt2, brunt3

Teknisk innhold fra pensum i forbund godkjent iht disse graderingsbestemmelsene for kyugraderinger er godkjent i NSF i tillegg til disse retningslinjene.

Retningslinjer for Dan grader

For at man skal kunne gradere til 1. dan eller høyere i NSF regi må følgende være oppfylt:

 1. Gradering skjer i forbindelse med treningsamlinger, enten  i regi av medlemsklubber eller NSF direkte. TK anbefaler at dangradering i hovedsak skjer på forbundets sommerleir. Graderingen skal utføres av et sertifisert panel fra en av de godkjente shotokanorganisasjonene beskrevet i disse retningslinjene. Unntak fra dette kan godkjennes av TK. Panelet må settes sammen slik at habilitetskonflikter unngås, og alle dan-kandidater må vurderes av en eksaminator uten tilknytning til utøveren sin egen klubb.
 1. Man må minimum fylle 16 år det året man graderer Shodan, 18 år for Nidan, 21 år for Sandan osv.
 1. Minimumstid med aktiv trening i klubb for å gradere til neste dan grad er:
  1. dan Shodan:     1 år siden bestått 1.kyu gradering (ca 125 timer trening)
  2. dan Nidan:        2 år siden bestått 1.dan gradering (ca 250 timer trening)
  3. dan Sandan:     3 år siden bestått 2.dan gradering (ca 375 timer trening)
  4. dan Yodan:   4 år siden bestått 3.dan gradering          (ca 500 timer trening)
  5. dan Godan:   5 år siden bestått 4.dan gradering          (ca 625 timer trening)
  6. dan Rokudan:  6 år siden bestått 5.dan gradering (ca 750 timer trening)
  7. dan Hachidan: 7 år siden bestått 6.dan gradering (ca 700 timer trening)
 1. Ved stryk til Dan grad er minimumstiden til neste graderingsforsøk 6 måneder. Det oppfordres til at man da graderer for samme sensor.
 1. NSF ønsker å opprettholde en god kvalitet på dankandidater. Ved dangraderinger i NSF/klubb  regi må minimumstid dokumenteres i søknad til TK i forkant av gradering. Kandidaten må i søknaden også dokumentere deltagelse på trening  med ekstern instruktør fra godkjent organisasjon tilsvarende to samlinger pr dangrad kandidaten skal gradere til.
 1. Alle dangraderinger i regi av klubber i NSF må være åpne for alle NSF sine medlemmer, og annonseres i god tid.

Ansvarlig arrangør sender følgende informasjon om kandidat/resultat til NSF etter endt gradering:

  • Navn
  • Alder
  • Nasjonalitet
  • Antall år med trening
  • Tid siden sist gradering
  • Grad bestått/ikke bestått
  • Dato
  • Eksaminatorer

Ved gradering utenfor NSF eller klubbregi, kan  kandidaten som ønsker godkjenning av sin dangrad i NSF, sende dokumentasjon og relevant info definert under pkt. 4-6 direkte til TK etter bestått gradering.

Stilarts og organisasjonskonvertering

NSF annerkjenner at det er mange organisasjoner som utøver shotokan karate med god kvalitet. Karateka som ønsker å få godkjent sin eksterne grad i NSF kan søke TK om dette. Personlig oppmøte som deltager på treningsamlinger vil vektlegges.

Last ned: ( OBS – søknad må lastes ned og fylles ut på papir)

søknadsskjema

vedlegg

Priseksempel (kan variere med dollarkurs og betalingsgebyr*)

 1. dan – 2100 kr
 2. dan – 2650 kr
 3. dan – 3750 kr
 4. dan – 4500 kr
 5. dan – 5600 kr
 6. dan – 6000 kr

*) betalingsgebyr tilkommer ved betaling i deltager.no etc.  Ved påmelding/betaling ved oppmøte på sommerleir tilkommer et ekstra gebyr på 200 kr for ekstraarbeid.

G-1TKM2LTHJ9