Teknisk Komité

Medlemmer av teknisk Komité:

Leder: Andreas Evensen – 5 Dan WTKO – Tiger karateklubb

Medlemmer:

Kai Johannessen – 6. Dan WTKO – Stavanger karateklubb

Sven Dårflot – 4. Dan WTKO – Nippon karateklubb 

Trond Erik Steine – 4. Dan WTKO – Tiger Karateklubb

Christian Øygarden – 4. Dan HDKI – Vestby Karateklubb

Thorbjørn Save – 4. Dan HDKI – Kongsberg Shotokan karateklubb

Trine Brimsøe – 4. Dan WTKO – Shotokan Karateklubb Stavanger

 

 

G-1TKM2LTHJ9