Styret

Styremedlemmer:

Leder: Sigrid Engen – konstituert (Fredrikstad Shotokan Karateklubb)

Nestleder:

Styremedlemmer:

Trond Erik Steine (Tiger Karateklubb)

Christian Øygarden (Vestby Karateklubb)

Hanne Cathrine Øvsttun Christiansen (Fredrikstad Shotokan Karateklubb)

Trine Brimsøe (Stavanger Karateklubb) 

Varamedlemmer:

Eirin Cathrine Huseby (Moss Karateklubb)

G-1TKM2LTHJ9