To karateutøvere i kamp

Graderinger i pandemien

Vi har, som alle har fått med seg, hatt noen utfordringer i forbindelse med graderinger under pandemien. Alle medlemsklubbene i NSF har i alle år hatt en felles forståelse for at Dan graderinger i Norge, gjennomføres på sommerleiren i Fredrikstad. Da dette ikke har vært mulig siden 2019, og flere nå begynner å bli ganske så utålmodige, har styret gjort et vedtak på å godkjenne Dan graderinger i egen klubb resten av sesongen. Dersom du ikke har muligheter til dette i egen klubb, er det flere muligheter for samlinger frem til neste sommerleir der graderinger finner sted.

Hvor og når du kan gradere i andre klubber eller på andre samlinger, finner du under fanen Terminliste

Om du graderer i egen klubb, hos noen andre eller venter til sommeren 2022, så lykke til

 

 

Regler for DAN- gradering

For at du skal kunne gradere til 1. dan eller øvrige dan-grader:

 • må du i løpet av det siste året ha fulgt minst 2 samlinger i regi av Norges Shotokan Forbund;.alternativt deltatt på samlinger godkjent av teknisk komité.
 • må ha gjennomførst minst 2 samlinger x minimumstiden mellom dangrader (se under). Dvs 4 samlinger til 2.dan, 6 samlinger til 3.dan, 8 samlinger til 4.dan, 10 samlinger til 5.dan etc hvorav 2 samlinger skal være gjennomførst siste året.
 • Din deltagelse på disse samlingene må ha vært minst 80%.
 • Nedre aldersgrense for gradering til 1.dan er 16 år.
 • Dan graderinger i NSF skjer på den årlige sommerleiren.
 • Søknad og vedlegg sendes til NSF styret minimum 1 uke før sommerleiren for godkjenning: norwegianshotokanfederation@gmail.com

Minimumstid for å gradere til neste dan grad: man må ha trent aktivt i klubb i minimum:

 • 1. dan – 1 år siden bestått 1.kyu gradering
 • 2.dan – 2 år siden bestått 1.dan gradering
 • 3.dan – 3 år siden bestått 2.dan gradering
 • 4.dan – 4 år siden bestått 3.dan gradering
 • 5.dan – 5 år siden bestått 4.dan gradering
 • 6.dan – 6 år siden bestått 5.dan gradering

De lokale instruktørene i hver enkelt klubb, må delta på minst en treningssamling pr. år for å opprettholde sin graderingsrett. Graderingsretten er:

 •  1.dan i 12. mndr. -rett til å gradere til og med 5.kyu
 •  2.dan i 12. mndr. -rett til å gradere til og med 2.kyu
 •  3.dan i 12 mndr. -rett til å gradere til og med 1.kyu

Endringer kan komme, graderingshefte er under revisjon.

Last ned søknadsskjema og vedlegg her OBS: Søknad må lastes ned og fylles ut på papir .

Priser:

 • 1.dan – 1600 kr
 • 2.dan – 2000 kr
 • 3.dan – 2850 kr
 • 4.dan – 3400 kr
 • 5.dan – 4200 kr
 • 6.dan – 5000 kr

Påmelding/betaling via VIPPS #104418

 

G-1TKM2LTHJ9