To karateutøvere i kamp

Regler for DAN- gradering

For at man skal kunne gradere til 1. dan eller høyere dan-grader må følgende være oppfylt:

 1. Man må minimum fylle 16 år det året man graderer Shodan, 18 år for Nidan, 21 år for Sandan etc.
 2. Dan graderinger i NSF regi skal foregå på sommerleiren eller på klubbsamlinger der TK har godkjent gradering i forkant. Gradering må være åpen for alle, og det må sendes ut informasjon i forkant av samlingen.
 3. Man må ha trent aktivt tilsvarende minumumstiden mellom graderinger (1 år til Shodan, 2 år til Nidan etc). Det forventes treningsmengde tilsvarende ca 100 treninger per år.
 4. Man må i løpet av det siste året ha fulgt minimum 2 samlinger i regi av NSF / NSF klubber, alternativt deltatt på samlinger godkjent av teknisk komité. En av disse samlingene må være sommerleiren man graderer på.
 5. Totalt må man ha gjennomført minst 2 samlinger x minimumstiden mellom dangrader (se under).
 6. Deltagelse på samlingene må ha vært minst 80%.
 7. Man kan alternativt ha fulgt online treninger med instruktører fra det forbundet man for tiden graderer under. 10 gjennomførte online treninger tilsvarer en NSF samling.
 8. Søknad og vedlegg kan lastes ned fra NSF hjemmeside og sendes til NSF styret minimum 2 uker før treningsleiren for godkjenning: norwegianshotokanfederation@gmail.com.
 9. Når NSF vedlegg er godkjent må man selv sørge for å laste ned og ta med utfylt graderingsskjema (WTKO application) med bilde på gradering, samt graderingspass. NSF vedlegg skal ikke medbringes etter at det er godkjent.
 10. Man må ha betalt for graderingen på forhånd. Dette er beløp NSF (sommerleir) eller arrangørklubb (andre samlinger) tar inn på vegne av eksaminator. Har man ikke betalt får man heller ikke gradere. Beløp kan variere noe grunnet valutakurs svingninger og evt betalingsgebyr (deltager.no etc).

Minimumstid for å gradere til neste dan grad, man må ha trent aktivt (hvileår teller ikke) i klubb:

 • 1.dan Shodan      – 1 år siden bestått 1.kyu gradering (ca 100 treninger), antall samlinger = 2
 • 2.dan Nidan        – 2 år siden bestått 1.dan gradering (ca 200 treninger), antall samlinger = 4
 • 3.dan Sandan      – 3 år siden bestått 2.dan gradering (ca 300 treninger), antall samlinger = 6
 • 4.dan Yodan        – 4 år siden bestått 3.dan gradering (ca 400 treninger), antall samlinger = 8
 • 5.dan Godan       – 5 år siden bestått 4.dan gradering (ca 500 treninger), antall samlinger = 10
 • 6.dan Rokudan   – 6 år siden bestått 5.dan gradering (ca 600 treninger), antall samlinger = 12
 • 7.dan Hachidan  – 7 år siden bestått 6.dan gradering (ca 700 treninger), antall samlinger = 14

 

De lokale instruktørene i hver enkelt klubb må delta på minst en treningssamling pr. år for å opprettholde sin graderingsrett. Graderingsretten i NSF er:

 •  1.dan i 12. mndr. – rett til å gradere til og med 5.kyu
 •  2.dan i 12. mndr. – rett til å gradere til og med 2.kyu
 •  3.dan i 12 mndr. – rett til å gradere til og med 1.kyu

Endringer kan komme, graderingshefte er under revisjon.

Last ned: ( OBS – søknad må lastes ned og fylles ut på papir)

søknadsskjema

vedlegg

Priseksempel (kan variere med dollarkurs og betalingsgebyr*)

 1. dan – 2100 kr
 2. dan – 2650 kr
 3. dan – 3750 kr
 4. dan – 4500 kr
 5. dan – 5600 kr
 6. dan – 6000 kr

*) betalingsgebyr tilkommer ved betaling i deltager.no etc.  Ved påmelding/betaling ved oppmøte på sommerleir tilkommer et ekstra gebyr på 150kr for ekstraarbeid.

Påmelding/betaling via deltager.no

 

G-1TKM2LTHJ9